Canadian drugs ] viagra online \ Canadian pharmacy Despre Facultate

FAMP-ASE

  • Română
  • English
  • PDF

Despre Facultate

There are no translations available.

Încă din 1913 în conținutul legii de înființare a Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, promulgată prin Decretul Regal nr. 2978, din 6 aprilie 1913 a fost menționată la art.1 lit. C. misiunea secțiunii de Administrație Publică, respectiv aceea de a pregăti pentru funcțiunile administrației publice, cu caracter economic”.

Din anul universitar 1995-1996 s-a reluat această tradiție prin crearea specializării de Administrație Publică în cadrul Facultății de Management iar în 2003 a fost înființată Catedra de Administrație și Management Public.

În anul universitar 2010-2011 a luat naștere Facultatea de Administrație și Management Public ca urmare a rezultatelor și eforturilor tuturor membrilor Catedrei de Administrație și Management Public care, prin profesionalism, perseverență și ambiție, au reușit să creeze unul din programele de administrație publică cele mai atractive din România.

Misiunea Facultăţii constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi al cercetării ştiinţifice de profil.

Prin disciplinele integrate în planul de învăţământ se urmăreşte:

  • Asigurarea unei pregătiri generale în domeniul administraţiei publice, cu accent pe însuşirea cunoştinţelor de bază aferente domeniului ştiinţelor administrative, economice şi juridice.
  • Pregătirea şi perfecţionarea studenţilor pentru a deveni funcţionari publici de carieră, care să se integreze în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialişti cu studii superioare în acest domeniu.
  • Dezvoltarea unui spirit antreprenorial în domeniul afacerilor publice.

Pregătirea teoretică de specialitate a studenţilor, pe profilul facultăţii, este completată cu activităţi practice realizate în cele patru laboratoare de care dispune facultatea, cu dotare informatică adecvată dar şi în stagiile de practică de specialitate ale studenţilor. Studenţii facultăţii au astfel, posibilitatea să îmbine pregătirea teoretică cu activităţile practice.

Prin structura planului de învăţământ, programul de licenţă dezvoltă dimensiunea economică, managerială şi juridică a pregătirii studenţilor, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a coordona schimbările determinate de procesul reformei în general şi de a gestiona interesele instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi a mediului de afaceri din România.