FAMP-ASE

 • French
 • English
 • PDF

Conducerea Facultății

 

 

 

DECAN

prof. univ. dr. Marius-Constantin PROFIROIU

marius.profiroiu@man.ase.ro
Priorităţi şi obiective strategice:

1.  Dezvoltarea calităţii învăţământului superior prin asumarea responsabilităţii de către comunitatea academică;

2. Recunoaşterea studiilor, prin adoptarea unui sistem uşor de înţeles, cu implementarea Convenţiei de recunoaştere de la Lisabona;

3.  Realizarea parteneriatului cu studenţii în fundamentarea și adoptarea deciziilor.

Obiective strategice:

1. Îndeplinirea valorilor pentru criteriile și indicatorii de performanță din contractul de management al Rectorului Academiei de Studii Economice din București conform Anexei 1;

2. Adaptarea disciplinelor din curriculum în conformitate cu elementele conținute de Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), prin raportarea la mediul socio-economic și la standardele europene de predare şi cercetare în domeniu prin dezvoltarea abilităților de contextualizare care să conducă la maximizarea șanselor de reușită profesională;

3. Dezvoltarea capabilității de cercetare științifică de la nivelul facultății;

4. Consolidarea vocației internaționale a facultății noastre prin creșterea numărului de parteneriate cu universități de prestigiu din străinătate.

 

Pentru mai multe detalii, consultați Programul managerial 2012-2016

 PRODECAN

prof. univ. dr. Margareta-Stela FLORESCU

Cercetare științifică, dezvoltare și inovare

margareta.florescu@man.ase.ro

Domenii:

 • Cercetare științifică;
 • Activitatea editorială a Facultății de Administrație și Management Public;
 • Managementul calității în cercetare și în învățământ;
 • Biblioteca clasică și virtuală;
 • Implementarea sistemului de control intern
 • Probleme administrative.

PRODECAN

conferențiar univ. dr. Ruxandra-Irina POPESCU

Educație, formare continuă și relații cu studenții

irina.popescu@man.ase.ro

Domenii:

 • Programele de studii (licență și masterat);
 • Programele postuniversitare de pregatire profesională continuă;
 • Examene de admitere, licență, disertație;
 • Activități de perfecționare a personalului didactic (formarea inițială și formarea continuă);
 • Organizarea și funcționarea serviciilor oferite studenților și dezvoltarea relațiilor cu organizațiile și asociațiile studenților;
 • Burse și alte forme de sprijin pentru studenți;
 • Dezvoltarea sistemului informatic integrat de la nivelul Facultății (e-Guvernanta).

 

 PRODECAN

 lector univ. dr. Elvira NICA

Relații interinstituționale și cu mediul economico-social

elvira.nica@man.ase.ro

Domenii:

 • Relații cu mediul economico-social;
 • Relații cu alte universități;
 • Relații cu învățământul preuniversitar;
 • Dezvoltarea de programe/proiecte în parteneriat cu mediul economico-social, inclusiv cele finanțate din fonduri europene;
 • Parteneriat pentru practica de specialitate a studenților;
 • Cooperarea cu absolvenții și dezvoltarea platformei e-Alumni.