FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

PROMAR

Centrul de Cercetări pentru Prognoza Macroeconomică şi Regională (PROMAR) a fost înfiinţat la începutul anului 2007 în cadrul Catedrei de Statistică şi Econometrie. Intre timp au devenit membri ai centrului şi cadre didactice şi doctoranzi  de la catedrele de Administraţie si Management Public, Doctrine Economice Contemporane, Relaţii Economice Internaţionale ş.a. PROMAR a fost reacreditat instituţional în mai 2010.

 

Ariile de interes  ştiinţific ale PROMAR se concentrează pe prognoza macroeconomică (creşterea economică durabilă, corelaţii macroeconomice, ritmuri-proporţii-eficienţă, evoluţii sectoriale, corelaţia sectorial-regional, decalaje Romania - UE, integrare europeană), prognoza regională (creşterea economică, convergenţă-competititivitate-cooperare, ocuparea forţei de muncă, venituri, migraţie internă şi externă, impactul investiţiilor, raportul urban-rural, dezvoltarea locală s.a.) precum şi modelare, scenarii, strategii, comparaţii internaţionale, curente contemporane de gândire economică prospectivă.

 

Membrii centrului au fost şi sunt implicaţi în derularea unui mare număr de proiecte de cercetare cu finanţare natională (CNCSIS, CEEX, PNDCD) şi internaţională (cele mai multe, din fonduri europene).

 

PROMAR a stabilit relaţii de colaborare cu alte centre de cercetare ale ASE, cu institute de cercetări din cadrul INCE al Academiei Române, cu Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. La nivel internaţional, au fost  stabilite acorduri de cooperare cu Regional Applications Laboratory (REAL) of the University of Illinois at Urbana-Champaign –US, Department of Economic Geography and Geoinformatics of Wirtschaftsuniversitaet Vienna, Austria,  Laboratoire d’Economie et Gestion, University of Bourgogne, Dijon, Franţa. Alte parteneriate cu institute de cercetări ale unor universităţi din străinătate urmează să fie stabilite cu Institute of Economic Research (IWW) of the Karlsruhe Institute of Technology, Germania şi Department of Management of the Polytechnic University of Lublin, Polonia.