FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Mesajul Decanului

Mesaj adresat de Prof. univ. dr. Marius Profiroiu

- Decanul Facultății de Administrație și Management Public

Funcționarea unei administrații publice moderne, transparente, flexibile și eficiente constituie o condiție esențială a transformării structurale a societății românești. Dezvoltarea societății, accelerarea procesului schimbărilor din mediu, reducerea termenelor de reînnoire a cunoștințelor fundamentale și aplicative (fapt ce determină în consecință depășirea, perisabilitatea cunoștințelor obținute în procesul formativ de baza), determină în mod necesar modificarea structurală a raportului între pregătirea de bază (necesară în vederea asigurării mobilității profesionale în evoluția viitoare) și formarea continuă, în toate noutățile furnizate de știință și practică.

Reforma administrației publice nu constă doar în schimbarea legislației, în crearea unui departament nou sau suprimarea altuia. Cea mai importantă parte din aceasta reformă este schimbarea mentalităților și a atitudinilor.

Atragerea tinerilor specialiști în funcțiile publice reprezintă o altă prioritate în cadrul procesului de reformă. Aceasta contribuie la schimbarea viziunii asupra profesiei de funcționar public și promovează o noua generație de lideri în administrația publica, generație care să fie pregătită și hotărâtă să implementeze atât principiile moderne ale managementului public, cât și valorile spațiului administrativ european.

Colectivul Facultăţi de Administrație și Management Public, își propune să găsească soluții la provocările mediului administrativ și economic, să asigure viitorilor funcționari publici cunoștințele de bază și de specialitate necesare efortului comun de modernizare a societății românești.

Adaptarea învățământului universitar în domeniul științelor administrative la nevoile reale ale activităților practice înseamnă și un efort din partea membrilor facultăţii de cunoaștere științifică și practică a fenomenelor reale cu care se confruntă administrația românească. Nu ne va fi ușor, dar credem în ambiția și profesionalismul echipei noastre!