FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Revista TERUM

Revista “Theoretical and Empirical Researches in Urban Management" a fost înfiinţată ca rezultat al proiectului de cercetare 2CEEX06-08-69 – „Cercetări asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în societăţile bazate pe cunoaştere”.

 

Axându-se pe o abordare multidisciplinară a domeniului, TERUM publică articole care au legătură cu următoarele subiecte:

§  planificare urbană;

§  dezvoltare urbană;

§  dezvoltare sustenabilă;

§  proiectare urbană;

§  politici urbane;

§  guvernare locală;

§  simulări urbane;

§  modelare urbană;

§  tehnologii informatice în managementul urban;

§  urbanism.

 

Revista este cotată CNCSIS B+, codul 872 și este indexată în următoarele baze de date internaţionale:

§  Scopus

§  Geobase (Engineering Village)

§  Academic Onefile (Gale Cengage)

§  Proquest Science Journals

§  Ebsco

§  Ulrich Directory

§  Repec (Econpapers, Ideas, Socionet)

§  Google Scholar

§  Index Copernicus

§  Doaj

§  Scirus

§  Scientific Commons

§  International Consortium For The Advancement Of Academic Publications (Icaap)

§  Intute

§  Elektronische Zeitschriftenbibliothek

§  Genamics

§  Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe

 

Pentru mai multe informații, accesați: http://www.um.ase.ro/