FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Centrul de cercetare CCASP

Centrul de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice (CCASP) a fost înfiinţat în anul 2006 pe baza finanţării din proiectul CEEX „Cercetări asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în societăţile bazate pe cunoaştere”.

Dintre domeniile de interes ştiinţific ale centrului de cercetare amintim: administraţia publică, serviciile publice, guvernarea electronică, politicile publice, managementul public, managementul urban, dezvoltarea regională etc.

Obiectivele centrului sunt:

 

§  dezvoltarea cercetărilor în domeniul administraţiei şi serviciilor publice prin:

-          studii şi cercetări fundamentale;

-          cercetare aplicativă;

-          cercetare tehnologică avansată;

-          organizarea de studii postuniversitare;

-          informare şi documentare;

-          formare continuă - training;

-          consultanţă şi expertizare;

-          prestări servicii,

conform competenţei ştiinţifice a membrilor săi şi tendinţelor de dezvoltare a domeniului de cercetare;

  • promovarea cooperării internaţionale şi participarea la programele de integrare europeana în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice;
  • sprijinirea activităţilor specifice de promovare a cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul administraţiei publice, la standardele internaţionale, prin conferinţe interne şi internaţionale, seminarii şi ateliere ştiinţifice, publicaţii didactice şi ştiinţifice, afilieri la asociaţii profesionale etc.

 Pentru mai multe informații accesați: http://ccasp.ase.ro/