FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Revista RAMP

Revista Administraţie şi Management Public (RAMP) este revista Catedrei de Administraţie şi Management Public din Academia de Studii Economice din București publicată pentru prima dată în anul 2003. Are apariţie bianuală în limba română şi într-una din următoarele limbi străine: engleză, franceză şi germană.

 

Revista este certificată B+ şi este înregistrată în numeroase baze de date internaţionale, între care:

  • ProQuest Ulrich Database;
  • International Consortium for the Advancement of Academic Publications;
  • European Group of Public Administration Babel Data Base;
  • Intute Data base;
  • Scientific Commons;
  • Google Scholar Data Base;
  • SCIRUS Data Base.

Aceasta cuprinde articole elaborate de specialişti în administraţie şi management public din mediul universitar şi de cercetare şi/sau de managerii publici, experţi şi practicieni din instituţii şi autorităţi publice din România şi străinătate.

 

Revista se adresează profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor şi managerilor publici, funcţionarilor publici de execuţie şi altor categorii de cititori interesaţi de noutăţi  în domeniul administraţiei, în general şi în cel al managementului public, politicilor publice, marketingului public, în special.

  

Pentru publicarea în RAMP, puteţi transmite lucrările direct doamnei prof.univ.dr. Armenia Androniceanu, director editorial al revistei, la următoarea adresă: Armenia.Androniceanu@man.ase.ro.

 

Detalii se găsesc pe site-ul Revistei Administraţie şi Management Public la adresa www.ramp.ase.ro.