FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Centrul International de Management Public

Centrul International de Management Public este prima structura de cercetare interdisciplinară creată în România în domeniul managementului public. A fost înfiinţat în aprilie 2006 printr-un proiect de cercetare de excelenţă, finanţat de Guvernul României prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a fost acreditat în iunie 2007 ca centru de cercetare ştiinţifică academică. În anul 2009 Centrul Internaţional de Management Public a devenit centru de excelenţă în cercetare interdisciplinară în domeniile: managementul organizațiilor publice şi private, management public internaţional, managementul serviciilor publice internaţionale, marketing public şi privat, management strategic, managementul schimbărilor organizaţionale, politici publice, economie, administraţie publică comparată, tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, statistică, microeconomie şi macroeconomie, econometrie, managementul resurselor umane, protecţia mediului, managementul riscului.

 

Obiectivele principale ale Centrului International de Management Public

  • Promovarea accelerata a scolii românești de management public și economice în dezbaterile organizate la nivel național si internațional;
  • Dezvoltarea unor parteneriate interne si internaționale sustenabile pe termen lung cu universități, instituții și autorități publice, organizații reprezentative din societatea civila, companii internaționale de consultanta de profil si centre;
  • Creșterea gradului de cointeresarea tinerilor cercetători doctoranzi, masteranzi, asistenți, preparatori, studenți si dezvoltarea potențialului de cercetare al acestora;
  • Creșterea gradului de valorificare si diseminarea a rezultatelor cercetării științifice si aplicative, ca urmare a dezvoltării colaborării cu instituții si autorități publice din România si din alte state si integrarea în rețele internaționale de cercetare.

 

Centrul Internaţional de Management Public are peste 20 de acorduri de parteneriat cu organizaţii româneşti şi străine, sustenabile pe termen lung, materializate în rezultate excelente în domeniul cercetării şi în cel didactic. Astfel în cadrul Centrului s-au derulat sau sunt în curs de derulare peste 50 de proiecte de cercetare cu finanțare naţională şi internațională, atât cu organizaţii din sectorul public şi privat din România, cât şi cu Comisia Europeană prin Programul Cadru 7, COST, Proiecte finanţate din Fonduri Structurale, etc. Activitatea de cercetare a membrilor centrului s-a concretizat în publicarea în ultimii ani a peste 50 de articole ISI, peste 200 lucrări de cercetare înregistrate în baze internaţionale de date şi editarea a peste 60 lucrări ştiinţifice de referinţă în managementul organizaţiilor. 

 

Cei interesaţi în colaborarea cu Centrul Internaţional de Management Public se pot adresa direct Doamnei Prof. univ. dr. Armenia Androniceanu, directorul centrului, la sediul acestuia din Calea Șerban Voda, Nr.22-24, etaj 1, sala 9107 sau pe e-mail la adresa armenia.androniceanu@man.ase.ro  

 

Pentru mai multe informații accesați : www.cicmp.ase.ro