FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Masterat profesional

Programul de master profesional

Administraţie publică europeană cu predare în limba engleză

 

Programul de masterat profesional Administraţie publică europenă, cu predare în limba engleză, este un program internaţional organizat de ASE cu sprijinul Departamentului BRIE Giurgiu al Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi Centrul BRIE al Universităţii „Anghel Kancev” din Ruse, cu participarea unor universităţi partenere din Germania şi din alte ţări europene, susţinut de Conferinţa Rectorilor din Germania (HRK).

Profilul programului cuprinde competenţele specifice şi generale pentru profesioniştii în domeniul afacerilor europene, implicaţi în procese decizionale la diverse niveluri. Aceste competenţe sunt conforme cu cerinţele sectorului public – guvern şi agenţii guvernamentale, organizaţii internaţionale şi instituţii europene. Ele cuprind cunoştinţe şi abilităţi ce pot fi dobândite pe durata celor patru semestre (120 puncte de credit) din arii de cunoştinţe multi- şi interdisciplinare ale domeniului administraţiei publice şi studiilor europene.

Programul se adresează absolvenţilor de învăţământ superior, inclusiv angajaţi ai instituţiilor publice sau celor preocupaţi de perfecţionarea pregătirii profesionale în acest domeniu.

Programul se adresează atât cetăţenilor români şi străini, cât şi celor din alte ţări. Înmatricularea studenţilor se realizează la A.S.E. Bucureşti. La absolvire, absolvenţii primesc:

  • Diploma de master a Academiei de Studii Economice şi suplimentul la diplomă, în acord cu legislaţia naţională din România.

Documente necesare pentru înscriere:

Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:

- diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original şi copie tradusă şi legalizată;

- diploma de licenţă (sau echivalentă) şi foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în original şi copie tradusă şi legalizată;

- copia tradusă şi legalizată a certificatului de naştere;

- copia tradusă şi legalizată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

- adeverinţă medicală tip din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează;

- copia paşaportului;

- 2 fotografii ¾;

- declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează  că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul  şi forma de finanţare a acestora;

- bonul / bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;

- alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere.